Kursy walut NBP: USD 3,98 | EUR 4,32 | CHF 4,53 |

 


Wyszukiwarka
Notes
Zgłoś ofertę
Kalkulator
O kancelarii
Wycena nieruchomości
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
zgłoś ofertę
Mieszkania
Domy
Działki
Lokale
Obiekty
Szczegóły oferty
Rodzaj oferty
działka budowlana ( sprzedaż )
Numer oferty
165/1384/OGS
Miejscowość
KĘTY
Cena
355 902 PLN kalkulator
Cena za mkw
138 PLN mkw
Powierzchnia
2579.00 m2
Droga dojazdowa
asfaltowa
Opis
WYŁĄCZNOŚĆ! NIERUCHOMOŚĆ ZLOKALIZOWANA W ZABUDOWIE MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ, BEZPOŚREDNIO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 948 ŻYWIEC-OŚWIĘCIM. Do sprzedania atrakcyjna nieruchomość gruntowa, budowlana, niezabudowana o powierzchni ok. 2579 m2 położona w Kętach , powiat Oświęcim przy drodze wojewódzkiej 948 ul. Mickiewicza. Nieruchomość płaska, nasłoneczniona, kształtem przypominająca prostokąt o wymiarach ok. 15 m x 176 m. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kęty, nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej ozn. symbolem 53. MU. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi wojewódzkiej 948 ul. Mickiewicza.
Dostępne media energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, kanalizacja znajdują się na działce.
Nieruchomość warta polecenia ze względu na przeznaczenie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowa, lokalizację bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 948 oraz dostępność mediów.

OPIS PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI
Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową.
Przeznaczenie uzupełniające obejmuje
1) usługi lokalizowane w budynkach pełniących wyłącznie funkcje usługowe
2) zabudowę usługową, w tym zabudowę usług handlowych nie przekraczających 400 m2 powierzchni sprzedaży - z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 96.MU, 151.MU
i 154.MU, w których dopuszcza się usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2
3) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe (w tym zespół garaży w terenie 145.MU), chodniki, podejścia i podjazdy do budynków
4) zieleń izolacyjną oraz ozdobną z obiektami małej architektury
5) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
4. W granicach terenów MU w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują zasady zawarte w Rozdziale 2 i 3 uchwały, a ponadto następujące ustalenia
1) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż
a) 0,05 ha dla zabudowy wolno stojącej,
b) 0,04 ha dla zabudowy bliźniaczej,
c) 0,02 ha dla zabudowy szeregowej
2) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni działki budowlanej lub
terenu inwestycji
3) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji, z wyjątkiem terenów 121.MU i 151.MU, w których dopuszcza
się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 10%
4) w strefie zabudowy śródmiejskiej dopuszcza się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 90% działki budowlanej lub terenu inwestycji oraz minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej terenu 5% działki budowlanej lub terenu inwestycji
5) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 1,0
6) dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych,
gospodarczych i garażowych - wolno stojących lub połączonych
7) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m, z dopuszczeniem 15 m wysokości dla budynków w terenie121.MU
8) dla istniejących budynków w przypadku remontów i przebudów, dopuszcza się ich podwyższenie o 20% w stosunku do stanu jak przed przebudową
9) dla budynków wyższych niż 9 m, należy stosować dachy dwu lub wielospadowe, z zachowaniem symetrii nachylenia połaci oraz o kącie nachylenia głównych połaci od 25 - 45
10) dopuszcza się dla budynków niższych niż 9 m, dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 0 - 30, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami
11) maksymalny poziomy wymiar rzutu poszczególnego budynku (długość) - nie więcej niż 30 m, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 96.MU, 151.MU i 154.MU, w których dopuszcza
się maksymalny poziomy wymiar rzutu budynku (długość) nie więcej niż 100 m
12) nakazuje się zapewnienie co najmniej jednego miejsca parkingowego przypadającego na jeden
lokal mieszkalny oraz co najmniej jednego miejsca parkingowego przypadającego na każde 30 m2 powierzchni użytkowej łącznie - w budynkach z funkcjami usługowymi, z wyjątkiem terenu 96.MU, w którym dopuszcza się zapewnienie jednego miejsca parkingowego
przypadającego na jeden lokal mieszkalny i co najmniej dwóch miejsc parkingowych przypadających na jeden lokal użytkowy
13) w terenach MU położonych w strefie zabudowy śródmiejskiej dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych - wynikających z nakazu zawartego w pkt 12 - w terenach dróg publicznych
14) dla funkcji usługowych ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi
15) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, usytuowanych na działce budowlanej lub w terenie inwestycji, których łączna
powierzchnia nie przekroczy 2 m2 na każdy podmiot gospodarczy
16) zakazuje się umieszczania wielkopowierzchniowych nośników reklamowych, o których mowa w 4, ust.1 pkt 18, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 96.MU, 151.MU i 154.MU
17) dopuszcza się sytuowanie budynków przy granicy działki w terenach MU położonych w strefie zabudowy śródmiejskiej.

POLECAMY!!!!!
Pośrednik odpowiedzialny za wykonanie umowy pośrednictwa Elżbieta Droździk-Kowalska, nr licencji zawodowej 16675
Tel. kontaktowy w sprawie oferty Elżbieta Droździk-Kowalska 608 373 183
Elżbieta Droździk-Kowalska
Pośrednik w obrocie nieruchomościami, nr licencji zawodowej 16675
Rzeczoznawca majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości uprawnienia zawodowe nr 6424
Cena 355 902 zł
Więcej ofert na stronie www.tdrozdzik.pl
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Dodatkowe informacje: kanalizacja, media - prąd, media - gaz

Kontakt do agenta

Agent prowadzący
Elżbieta Droździk - Kowalska
Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo
16675
Telefon
608 373 183
E-mail
elzbietadrozdzik@poczta.onet.pl

Kancelaria Nieruchomości Elżbieta Droździk-Kowalska
A. Mickiewicza 52a
32-650 Kęty
tel.: +48 608 373 183
email: elzbietadrozdzik@poczta.onet.pl

Wyślij zapytanie

Imię i Nazwisko
Telefon
E-mail
Treść zapytania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Kancelaria Nieruchomości Elżbieta Droździk-Kowalska dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Wyślij ofertę

E-mail

Kancelaria Nieruchomości Elżbieta Droździk-Kowalska

© 2024 Kancelaria Nieruchomości Elżbieta Droździk-Kowalska. Wszystkie prawa zastrzeżone.