WYSZUKIWANIE

numer oferty


miejscowość lub dzielnica

ulica

cena
od   do 

powierzchnia
od   do 

liczba pokoi
od   do 

oferty specjalnedziałka budowlana ( sprzedaż )

Dodaj do notesu Drukuj
 
Rodzaj oferty:działka budowlana ( sprzedaż )
Numer:165/1384/OGS
Lokalizacja:KĘTY
Cena:355 902 PLN kalkulator
Cena za mkw.:138 PLN
Powierzchnia2579.00 mkw.
Droga dojazdowa:asfaltowa
Kanalizacja:TAK
Media - prąd:TAK
Media - gaz:TAK
 
Ofertę prezentuje:Elżbieta Droździk - Kowalska
Telefon:608373183
Email:tadeuszdrozdzik@poczta.onet.pl
Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego:16675

Usługi Projektowe i Obrót Nieruchomościami mgr inż. Tadeusz Droździk
A. Mickiewicza 52a
32-650 Kęty
tel.: 338455670, 608 373 183, 608 009 897
email: tadeuszdrozdzik@poczta.onet.pl

opis:

WYŁĄCZNOŚĆ! NIERUCHOMOŚĆ ZLOKALIZOWANA W ZABUDOWIE MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ, BEZPOŚREDNIO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 948 ŻYWIEC-OŚWIĘCIM. Do sprzedania atrakcyjna nieruchomość gruntowa, budowlana, niezabudowana o powierzchni ok. 2579 m2 położona w Kętach , powiat Oświęcim przy drodze wojewódzkiej 948 ul. Mickiewicza. Nieruchomość płaska, nasłoneczniona, kształtem przypominająca prostokąt o wymiarach ok. 15 m x 176 m. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kęty, nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej ozn. symbolem 53. MU. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi wojewódzkiej 948 ul. Mickiewicza.
Dostępne media energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, kanalizacja znajdują się na działce.
Nieruchomość warta polecenia ze względu na przeznaczenie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowa, lokalizację bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 948 oraz dostępność mediów.

OPIS PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI
Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową.
Przeznaczenie uzupełniające obejmuje
1) usługi lokalizowane w budynkach pełniących wyłącznie funkcje usługowe
2) zabudowę usługową, w tym zabudowę usług handlowych nie przekraczających 400 m2 powierzchni sprzedaży - z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 96.MU, 151.MU
i 154.MU, w których dopuszcza się usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2
3) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe (w tym zespół garaży w terenie 145.MU), chodniki, podejścia i podjazdy do budynków
4) zieleń izolacyjną oraz ozdobną z obiektami małej architektury
5) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
4. W granicach terenów MU w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują zasady zawarte w Rozdziale 2 i 3 uchwały, a ponadto następujące ustalenia
1) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż
a) 0,05 ha dla zabudowy wolno stojącej,
b) 0,04 ha dla zabudowy bliźniaczej,
c) 0,02 ha dla zabudowy szeregowej
2) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni działki budowlanej lub
terenu inwestycji
3) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji, z wyjątkiem terenów 121.MU i 151.MU, w których dopuszcza
się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 10%
4) w strefie zabudowy śródmiejskiej dopuszcza się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 90% działki budowlanej lub terenu inwestycji oraz minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej terenu 5% działki budowlanej lub terenu inwestycji
5) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 1,0
6) dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych,
gospodarczych i garażowych - wolno stojących lub połączonych
7) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m, z dopuszczeniem 15 m wysokości dla budynków w terenie121.MU
8) dla istniejących budynków w przypadku remontów i przebudów, dopuszcza się ich podwyższenie o 20% w stosunku do stanu jak przed przebudową
9) dla budynków wyższych niż 9 m, należy stosować dachy dwu lub wielospadowe, z zachowaniem symetrii nachylenia połaci oraz o kącie nachylenia głównych połaci od 25 - 45
10) dopuszcza się dla budynków niższych niż 9 m, dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 0 - 30, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami
11) maksymalny poziomy wymiar rzutu poszczególnego budynku (długość) - nie więcej niż 30 m, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 96.MU, 151.MU i 154.MU, w których dopuszcza
się maksymalny poziomy wymiar rzutu budynku (długość) nie więcej niż 100 m
12) nakazuje się zapewnienie co najmniej jednego miejsca parkingowego przypadającego na jeden
lokal mieszkalny oraz co najmniej jednego miejsca parkingowego przypadającego na każde 30 m2 powierzchni użytkowej łącznie - w budynkach z funkcjami usługowymi, z wyjątkiem terenu 96.MU, w którym dopuszcza się zapewnienie jednego miejsca parkingowego
przypadającego na jeden lokal mieszkalny i co najmniej dwóch miejsc parkingowych przypadających na jeden lokal użytkowy
13) w terenach MU położonych w strefie zabudowy śródmiejskiej dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych - wynikających z nakazu zawartego w pkt 12 - w terenach dróg publicznych
14) dla funkcji usługowych ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi
15) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, usytuowanych na działce budowlanej lub w terenie inwestycji, których łączna
powierzchnia nie przekroczy 2 m2 na każdy podmiot gospodarczy
16) zakazuje się umieszczania wielkopowierzchniowych nośników reklamowych, o których mowa w 4, ust.1 pkt 18, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 96.MU, 151.MU i 154.MU
17) dopuszcza się sytuowanie budynków przy granicy działki w terenach MU położonych w strefie zabudowy śródmiejskiej.

POLECAMY!!!!!
Pośrednik odpowiedzialny za wykonanie umowy pośrednictwa Tadeusz Droździk, licencja nr 11741
Tel. kontaktowy w sprawie oferty Elżbieta Droździk-Kowalska 608 373 183
Elżbieta Droździk-Kowalska
Pośrednik w obrocie nieruchomościami, nr licencji zawodowej 16675
Rzeczoznawca majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości uprawnienia zawodowe nr 6424
Cena 355 902 zł
Więcej ofert na stronie www.tdrozdzik.pl
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.Prześlij na email
Dane na temat wyświetlonej oferty można przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej. W tym celu należy wpisać własny adres e-mail i zatwierdzić przyciskiem "WYŚLIJ".
 
E-mail

Zadaj pytanie dotyczące oferty

Imię i Nazwisko 
Telefon 
E-mail 
Treść zapytania 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Usługi Projektowe i Obrót Nieruchomościami mgr inż. Tadeusz Droździk dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.
© 2023 Usługi Projektowe i Obrót Nieruchomościami mgr inż. Tadeusz Droździk. Wszystkie prawa zastrzeżone.
asaricrm.com - programy dla agencji nieruchomości